Pełna wersja strony
port praski nowoczesne i luksusowe apartamenty dla koneserów port praski nowoczesne i luksusowe apartamenty dla koneserów

WIZJA

W ścisłym centrum Warszawy realizowana jest nowoczesna koncepcja architektoniczna Port Praski –miejsce, wymarzone dla osób ceniących śródmiejski styl życia, a jednocześnie spokojny wypoczynek w otoczeniu wody. Port Praski stanie się swoistym „miastem w mieście”. Znajdzie się tutaj wszystko, co można spotkać w prawdziwym mieście: budynki mieszkalne, lokale usługowo-handlowe, gastronomiczne, hotele, a także biurowce.

Projekt Portu Praskiego z jednej strony nawiązuje do tradycyjnych rozwiązań urbanistycznych, a z drugiej jest w pełni nowoczesny. Dzięki temu dzielnica jest komfortowym i przyjaznym dla mieszkańców miejscem, a jednocześnie doskonale wpisuje się w klimat Pragi i zachowuje jej niepowtarzalny charakter.
STARA
PRAGA
DOKI

CITY

PARK
MEDIÓW
Stara Praga pełni funkcję mieszkalno-usługową. Znajdują się w niej
apartamentowce, w których parter przeznaczony jest na lokale
usługowe. Zabudowa Starej Pragi nawiązuje do historycznej
architektury stolicy. Ulice tej dzielnicy będą prowadzić
na portowy bulwar, który wraz z budową Doków
– kolejnej części Portu Praskiego – stanie się
wyjątkowym miejscem na mapie Warszawy.

Obecnie w sprzedaży apartamenty
zlokalizowane w budynkach:

PORT II
(NOWA INWESTYCJA)
Nowoczesne apartamenty nawiązujące do typowej dla okolicy śródmiejskiej zabudowy. Budynek został zaprojektowany przez pracownię architektoniczną APA Wojciechowski.
PORT
Komfortowe apartamenty i mieszkania w nowoczesnym budynku z pięknymi widokami na miasto. Inwestycja została zaprojektowana przez pracownię architektoniczną APA Wojciechowski.
LATARNIA
Ekskluzywne apartamenty w kameralnej inwestycji z niepowtarzalnymi widokami na Wisłę, Stare Miasto i Stadion Narodowy. Projekt autorstwa pracowni architektonicznej APA Wojciechowski.


Sierakowskiego II
Oryginalne apartamenty i mieszkania w budynku łączącym tradycję z nowymi technologiami. Autorem projektu jest pracownia Maciej Kuryłowicz – Architekt.
Sierakowskiego 4
Apartament został zaprojektowany przez pracownię Macieja Kuryłowicza, układem oraz architekturą nawiązuje do śródmiejskiej zabudowy kwartałowej. Wyróżnia się wyjątkową kolorystyką, a także użyciem zarówno tradycyjnych jak i technologicznie zaawansowanych materiałów elewacyjnych.

Zdobyte nagrody i wyróżnienia


TOPBuilder 2018
Port Praski za inwestycję Port i Latarnia został wyróżniony tytułem i statuetką TOPBuilder 2018.

BUDOWLANA FIRMA ROKU 2017
Port Praski został wyróżniony przez miesięcznik Builder tytułem „Budowlana Firma Roku 2017”.
DYPLOM UZNANIA OD MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Port Praski otrzymał Dyplom Uznania od Marszałka Województwa Mazowieckiego za budowę inwestycji przy ulicy Okrzei 2.

SIGNUM TEMPORIS – ZNAK CZASU 2017
Nagroda Europejskiego Klubu Biznesu Polska przyznana za „odważną realizację nowatorskiego projektu architektoniczno-urbanistycznego „Port Praski – miasto nowej generacji”, który przekształci Warszawę w nowoczesną stolicę XXI w.”

BUDOWA ROKU 2016
Nagroda przyznana przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa za realizację budynku mieszkalnego z parterem handlowo-usługowym przy ul. Okrzei.

BUDOWLANA FIRMA ROKU 2016
Port Praski otrzymał nagrodę „Budowlana Firma Roku 2016” za dynamiczny rozwój i osiągniętą pozycję na rynku.

MODERNIZACJA ROKU 2015
Pierwsza nagroda w kategorii „Nowe obiekty w przestrzeni urbanistycznej” przyznana inwestycji przy ulicy Sierakowskiego 5 przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego.

BUDOWA ROKU 2015
Nagroda przyznana przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa za realizację budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Sierakowskiego 5.

BUDOWLANA FIRMA ROKU 2015
Port Praski został wyróżniony przez miesięcznik Builder tytułem „Budowlana Firma Roku 2015”.

INWESTYCJA ROKU 2015
Nagroda przyznana przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej w konkursie "Ogólnopolski Program Budowlany Roku 2015".
DYPLOM UZNANIA OD MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Port Praski otrzymał Dyplom Uznania od Marszałka Województwa Mazowieckiego za budowę inwestycji przy ulicy Sierakowskiego 5.
NAGRODA DLA BUDYNKU PRZY UL. KROWIEJ
Budynek mieszkalno-usługowy z garażem podziemnym z wykorzystaniem fragmentów historycznej zabudowy uzyskał prestiżową nagrodę „Budowa Roku 2013”.
X
Niniejszym zgodnie z Art. 6 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszym formularzu kontaktowym przez spółki: Port Praski Nowe Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krowia 6, Port Praski Sp. z o.o. S.KA. z siedzibą w Warszawie, ul. Krowia 6, Port Praski II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krowia 6 (dalej "Spółki z Grupy Port Praski", „Spółki”), z przeznaczeniem do wykorzystania ich w celach reklamowych, statystycznych, marketingu bezpośredniego, promocji, informacji o prowadzonej działalności, obejmujących przesyłanie informacji drogą pocztową.

Przyjmuję do wiadomości poniższe informacje, podane przez Spółkę zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO:

 1. Kto jest administratorem moich danych osobowych? Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z motywem (48) RODO, są Spółki z Grupy Port Praski, tj.:
  - Port Praski Nowe Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krowia 6,
  - Port Praski Sp. z o.o. S.KA. z siedzibą w Warszawie, ul. Krowia 6,
  - Port Praski II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krowia 6.

  Dane kontaktowe, pod którymi może Pani/Pan uzyskać informacje w zakresie danych osobowych – wspólne dla wszystkich ww. współadministratorów:
  email: daneosobowe@portpraski.pl
 2. Jakie są cele przetwarzania przez Spółki z Grupy Port Praski moich danych osobowych? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach reklamowych, statystycznych, marketingu bezpośredniego, promocji, informacji o prowadzonej działalności – wyłącznie po to, aby:

  • móc się z Panią / Panem kontaktować, w tym w ramach podejmowanych dozwolonych działań marketingowych, w szczególności i za Pani / Pana zgodą – przez e-mail oraz telefon;
  • obsługiwać Pani / Pana prośby, wystąpienia, zapytania, etc. przekazywane w szczególności Działowi Sprzedaży oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem jakiejkolwiek umowy zawartej z którąkolwiek ze Spółek;
  • móc organizować programy lojalnościowe, konkursy oraz akcje promocyjne, w których Pani / Pan może wziąć udział;
  • móc prowadzić windykację należności; postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne;
  • móc prowadzić analizy statystyczne;
  • przechowywać dane dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnić rozliczalność (tj. wykazać, że Spółki spełniają obowiązki wynikające z przepisów prawa);
  • dodatkowo, przepisy prawa mogą wymagać od nas przetwarzania Pani / Pana danych dla celów podatkowych, rachunkowych i sprawozdawczych.
 3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez Spółki z Grupy Port Praski moich danych osobowych? Podstawę prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 4. Komu zgodnie z prawem Spółki z Grupy Port Praski mogą udostępnić moje dane osobowe? Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane: (1) bezpośrednim doradcom marketingowym, prawnym i księgowym Spółek – na cele związane z przygotowaniem warunków oferty nabycia produktu lub produktów Spółek oraz dla ich oceny prawno-formalnej; (2) firmom audytorskim – na cele związane z badaniem sprawozdań rocznych z działalności Spółek; (3) firmie informatycznej, obsługującej (serwisującej) system teleinformatyczny Spółek; (4) operatorowi systemu CRM, z którego korzysta Dział Sprzedaży Spółek; (5) wybranym instytucjom państwowym i organizacjom branżowym zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.
 5. Czy Spółki z Grupy Port Praski będą przekazywać moje dane osobowe do państwa trzeciego (tj. spoza EOG) lub organizacji międzynarodowej? Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody, przy czym możliwe jest przekazanie Pani/Pana danych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy administrator poczty e-mail, z której Pani/Pan korzysta w kontaktach ze Spółkami, korzysta z serwerów zlokalizowanych fizycznie poza EOG.
 6. Przez jaki okres będą przechowywane w Spółkach z Grupy Port Praski moje dane osobowe? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia, w którym cofnie Pani / Pan zgodę na ich dalsze przetwarzanie, a w przypadku, gdyby powyższa zgoda nie została cofnięta – także do dnia, w którym ich dalsze przetwarzanie okaże się nieuzasadnione ze względu na cel, jakiemu miało służyć.
 7. Jakie przysługują mi prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółki z Grupy Port Praski? W związku z przetwarzaniem przez Spółki Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

  • prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych – bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, na podstawie art. 13 ust. 2 lit. c) RODO,
  • prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,
  • prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO (prawo to nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,
  • prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO,
  • w przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Czy muszę podać Spółkom z Grupy Port Praski swoje dane osobowe? Podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych jest warunkiem zrealizowania przez Spółki celu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania przez Spółki czynności, o których mowa w pkt 2 powyżej.
 9. Czy Spółki z Grupy Port Praski będą w sposób zautomatyzowany podejmowała wobec mnie decyzje lub prowadziła automatyczne profilowanie (np. z wykorzystaniem algorytmów)? Spółki nie prowadzą zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz automatycznego profilowania danych osobowych. Przetwarzanie Pani / Pana danych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
 10. Czy w Spółkach z Grupy Port Praski obowiązują szczególne procedury ochrony moich danych osobowych? W Spółkach przykładamy wyjątkową wagę do ochrony danych osobowych, które pozyskaliśmy. W tym celu wdrożyliśmy w naszej działalności Polityki Ochrony Danych Osobowych zgodne z wymogami RODO, których przestrzeganie zapewnia ochronę powierzonych nam danych osobowych przed nieuprawnionym przetwarzaniem. Postępowanie zgodnie z wprowadzonymi Politykami Ochrony Danych Osobowych jest dla nas jednym z najważniejszych priorytetów.
Zamknij
X
Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany przeze mnie adres poczty e-mail informacji handlowych od spółki Port Praski Nowe Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krowia 6, Port Praski Sp. z o.o. S.KA. z siedzibą w Warszawie, ul. Krowia 6, Port Praski II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krowia 6 (dalej „Spółki”) obejmujących: informacje o produktach i działalności Spółek, informacje o wydarzeniach i promocjach związanych z produktami Spółek, oferty produktów Spółek, informacje o działalności Spółek, inne informacje handlowe będące w posiadaniu Spółek, o które wystąpię.

Zamknij
X
Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany przeze mnie numer telefonu komórkowego informacji handlowych od spółki Port Praski Nowe Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krowia 6, Port Praski Sp. z o.o. S.KA. z siedzibą w Warszawie, ul. Krowia 6, Port Praski II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krowia 6 (dalej „Spółki”) obejmujących: informacje o produktach i działalności Spółek, informacje o wydarzeniach i promocjach związanych z produktami Spółek, oferty produktów Spółek, informacje o działalności Spółek, inne informacje handlowe będące w posiadaniu Spółek, o które wystąpię.

Zamknij
DO GÓRY