zamknij
zdjęcie

Port Praski Inwestycje Sp. z o.o.

ul. Krowia 6, 03-711 Warszawa

BIURO SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA


ul. Krowia 6, 03-711 WarszawaDO BIURA SPRZEDAŻY ZAPRASZAMY


od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00
oraz w soboty w godzinach 10:00 - 16:00Tel.: 22 28 85 0 85

zdjęcie

Połączenie spółek

W dniu 29 maja 2023 roku został uzgodniony Plan połączenia spółek:
• „Port Praski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krowia 6, 03-711 Warszawa („Spółka Przejmująca”),
• Port Praski Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krowia 6, 03-711 Warszawa („Spółka Przejmowana”).

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana ulegnie rozwiązaniu.

W związku z powyższym Zarząd Spółki Przejmowanej, działając na podstawie art. 500 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych udostępnia niniejszym przedmiotowy Plan połączenia do publicznej wiadomości pod poniższym adresem:

Dokumenty Organizacyjne Spółki

01

29052023 Plan Połączenia PP z PPI

Pobierz plik

Komunikaty dla Akcjonariuszy

01

WEZWANIE DLA AKCONARIUSZY

Pobierz plik

02

WEZWANIE DLA AKCJONARIUSZY NR 2

Pobierz plik

03

WEZWANIE DLA AKCJONARIUSZY NR 3

Pobierz plik

04

WEZWANIE DLA AKCJONARIUSZY NR 4

Pobierz plik

05

WEZWANIE DLA AKCJONARIUSZY NR 5

Pobierz plik

W SPRAWIE
OFERTY PROSIMY
O KONTAKT
    Administratorami Pani/Pana danych osobowych są Port Praski Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz Port Praski Il Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora.

    W każdej chwili może Pani/Pan wycofać zgodę, a także skorzystać z innych przysługujących praw wobec danych osobowych.

    Więcej informacji na temat Pani/Pana praw oraz tego jak Administratorzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.